Giełda

Pliki

Immersion Games - statut 2020.12.07 v2
Data dodania 06.09.21
Pobierz plik

ESPI

ESPI 8_2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Immersion Games S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
Data dodania: 30.06.22
Pobierz plik
ESPI 7_2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
Data dodania: 30.06.22
Pobierz plik
ESPI 6_2022 Premiera Disc Ninja na platformie Pico Digital Store
Data dodania: 08.06.22
Pobierz plik
ESPI 5_2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Immersion Games S.A.
Data dodania: 02.06.22
Pobierz plik
ESPI 4_2022 Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Data dodania: 28.03.22
Pobierz załącznik Pobierz plik
ESPI 3_2022 Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
Data dodania: 28.03.22
Pobierz plik Pobierz załącznik
ESPI 2_2022 Informacja o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości aktywów
Data dodania: 21.03.22
Pobierz plik
ESPI 1_2022 Premiera Extreme Escape na platformie Meta App Lab
Data dodania: 24.02.22
Pobierz plik
ESPI 3_2021 Zawarcie umowy na promocję gier pomiędzy Immersion Games S.A. oraz iFIT Inc.
Data dodania: 15.11.21
Pobierz plik
ESPI 2_2021 Ustalenie daty premiery Disc Ninja na platformie Oculus Quest Store
Data dodania: 10.09.21
Pobierz plik
ESPI 1_2021 Przyznanie dostępu do systemu ESPI
Data dodania: 10.09.21
Pobierz plik

EBI

EBI 6_2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
Data dodania: 30.06.22
Pobierz plik
EBI 5_2022 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
Data dodania: 06.06.22
Pobierz plik
EBI 4_2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Immersion Games S.A.
Data dodania: 02.06.22
Pobierz plik
EBI 3_2022 Publikacja raportu finansowego za I kwartał 2022 r.
Data dodania: 16.05.22
Pobierz plik
EBI 2_2022 Publikacja raportu rocznego za rok 2021
Data dodania: 21.03.22
Pobierz plik
EBI 1_2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
Data dodania: 01.02.22
Pobierz plik
EBI 5_2021 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Data dodania: 29.12.21
Pobierz plik
EBI 4_2021 Publikacja raportu finansowego za III kwartał 2021 r.
Data dodania: 15.11.21
Pobierz plik
EBI 3_2021 Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na NewConnect” – korekta raportu bieżącego nr 2/2021
Data dodania: 15.09.21
Pobierz plik
EBI 3_2021 Załącznik: Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na NewConnect”
Data dodania: 15.09.21
Pobierz plik
EBI 2_2021 Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na NewConnect”
Data dodania: 15.09.21
Pobierz plik
EBI 1_2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
Data dodania: 14.09.21
Pobierz plik

Raporty kwartalne

Raport finansowy za I kwartał 2022 r.
Data dodania: 16.05.22
Pobierz plik
Raport finansowy za III kwartał 2021 r.
Data dodania: 15.11.21
Pobierz plik

Raporty roczne

Immersion Games SA raport roczny za rok 2021
Data dodania: 21.03.22
Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu Immersion Games z dzialności spółki w 2021 roku
Data dodania: 21.03.22
Pobierz plik
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Immersion Games 2021
Data dodania: 21.03.22
Pobierz plik
Immersion Games_BSF 2021_Sprawozdanie z badania
Data dodania: 21.03.22
Pobierz plik

Pliki

Immersion Games - statut 2020.12.07 v2
Data dodania 06.09.21
Pobierz plik

Pliki

Dokument Informacyjny Immersion Games S.A. z dnia 01.02.2022
Data dodania 28.02.22
Pobierz plik
Dokument Informacyjny Immersion Games S.A.
Data dodania 10.09.21
Pobierz plik

Dane Autoryzowanego Doradcy

Navigator Capital S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
KRS: 0000380467
NIP: 9512184203
www.navigatorcapital.pl
tel.: +48 22 630 83 33

Dane Animatora Rynku

NWAI Dom Maklerski S.A.
ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa
KRS: 0000304374
NIP: 5252423576

Pliki

Immersion Games - statut 2020.12.07 v2
Data dodania 06.09.21
Pobierz plik
Publikacja rocznego raportu za rok 2021 r.
23.03.2022
Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
15.11.2021
Immersion Games_Prezentacja Spółki
Data dodania: 13.09.21
Pobierz plik