Giełda

Pliki

Immersion Games - statut 2020.12.07 v2
Data dodania 06.09.21
Pobierz plik

ESPI

ESPI 3_2021 Zawarcie umowy na promocję gier pomiędzy Immersion Games S.A. oraz iFIT Inc.
Data dodania: 15.11.21
Pobierz plik
ESPI 2_2021 Ustalenie daty premiery Disc Ninja na platformie Oculus Quest Store
Data dodania: 10.09.21
Pobierz plik
ESPI 1_2021 Przyznanie dostępu do systemu ESPI
Data dodania: 10.09.21
Pobierz plik

EBI

EBI 5_2021 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Data dodania: 29.12.21
Pobierz plik
EBI 4_2021 Publikacja raportu finansowego za III kwartał 2021 r.
Data dodania: 15.11.21
Pobierz plik
EBI 3_2021 Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” – korekta
raportu bieżącego nr 2/2021
Data dodania: 15.09.21
Pobierz plik
EBI 3_2021 Załącznik: Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
Data dodania: 15.09.21
Pobierz plik
EBI 2_2021 Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
Data dodania: 15.09.21
Pobierz plik
EBI 1_2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
Data dodania: 14.09.21
Pobierz plik

Raporty kwartalne

Raport finansowy za III kwartał 2021 r.
Data dodania: 15.11.21
Pobierz plik

Raporty roczne

Pliki

Immersion Games - statut 2020.12.07 v2
Data dodania 06.09.21
Pobierz plik

Pliki

Dokument Informacyjny Immersion Games S.A.
Data dodania 10.09.21
Pobierz plik

Dane Autoryzowanego Doradcy

Navigator Capital S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
KRS: 0000380467
NIP: 9512184203
www.navigatorcapital.pl
tel.: +48 22 630 83 33

Dane Animatora Rynku

NWAI Dom Maklerski S.A.
ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa
KRS: 0000304374
NIP: 5252423576

Pliki

Immersion Games - statut 2020.12.07 v2
Data dodania 06.09.21
Pobierz plik
Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
2021-11-15
Immersion Games_Prezentacja Spółki
Data dodania: 13.09.21
Pobierz plik